ภาพกิจกรรม
ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้ที่ 7/2560 ณ.วัดแขมโค้ง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี
โพสต์เมื่อ : 20 เมษายน 2560

นายกิตติพงษ์  ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ร่วมงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 7/2560 ณ วัดแขมโค้ง ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก โดย นายประดิษฐ์  ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมาย นายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าาราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย