ภาพกิจกรรม
ร่วมงานพิธี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 25 เมษายน 2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 นายกิติพงษ์  ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560  โดยมีนายประดิษฐ์  ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี  ผู้ร่วมงานในพิธีประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน