ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการ บำบัดทุหข์ บำรุงสุขจังให้ประชาชนจังหวัดนครนายก
โพสต์เมื่อ : 19 กรกฎาคม 2560

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายกิตติพงษ์  ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ได้ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างความสุขและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ณ วัดตะเคียนทอง ต.หนองแสง อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีนายประดิษฐ์  ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปในพื้ทนี่ดังกล่าวเพื่อให้บริการประชาชน ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เดินทางใช้บริการในโครงการนี้เป็นจำนวนมาก