ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ : 23 มีนาคม 2561

▶▶วันที่ 18 มีนาคม 2561◀◀ สถจ.นครนายก นำโดยท่านกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์  ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศูนย์อาหารความปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมีท่านณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้โปรดเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 โดยมีผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครนายก ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง(46 แห่ง)ในพื้นที่จังหวัดนครนายก 

ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมนิทรรศการ/แสดงผลงาน กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก  ที่ตั้งแสดง ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก หลังเก่า