ข่าวจาก facebook
เนื่องจากจะเข้าสู่วันสงกรานต์ ในอีกไม่กี่วัน ในวันนี้ (11 เมษายน 2559). ข้าราชการ พร้อม พนักงานราชการ และลูกจ้าง สถจ. ร่วมรดน้ำขอพรจากท่าน ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวั
โพสต์เมื่อ :11 เมษายน 2559

เนื่องจากจะเข้าสู่วันสงกรานต์ ในอีกไม่กี่วัน ในวันนี้ (11 เมษายน 2559). ข้าราชการ พร้อม พนักงานราชการ และลูกจ้าง สถจ. ร่วมรดน้ำขอพรจากท่าน ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีการปฏิบัติสืบทอดตลอดมา

(ข่าวจาก facebook)