ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
จ.นครนายก-เกษตรกรที่ทำสวนเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
โพสต์เมื่อ :9 พฤษภาคม 2559

เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้และปลูกผักกว่า200ไร่เริ่มได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำที่ใช้ทำการเกษตรนั้นไม่เพียงพอผลกระทบมาจากภัยแล้งที่มาไวกว่าครั้งที่ผ่านมา

ที่นครนายก เกษตรกรในตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาและตำบลบางปลากดอำเภอองครักษ์ที่ทำสวนผักและปลูกผลไม้กว่า200ไร่ กำลังเร่งสูบน้ำในคลองเพื่อไปเก็บเอาไว้ใช้รดน้ำผักและผลไม้ก่อนที่น้ำในคลองจะหมด โดยตอนนี้น้ำในคลองได้แห้งขอดเกือบหมดและน้ำก็มีลักษณะเป็นสีแดงเนื่องจากน้ำเปรี้ยวและคาดว่าอีกไม่ถึง1อาทิตย์น้ำในคลองจะไม่มี และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและชาวบ้านโดยตอนนี้ชาวบ้านต้องรอน้ำต้นทุนที่จากคลอง29 แม่น้ำสายนครนายก-รังสิต ถึงจะได้รับน้ำแต่สาเหตุส่วนใหญ่ที่น้ำมาไม่ถึงก็เพราะเศษวัชพืชที่เต็มคลองชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยกำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองออก เบื้องต้นมีชาวบ้านได้ใช้มีดลงไปฟันเศษวัชพืชเองเพื่อเปิดทางน้ำ จากการสอบถามนายบุญมา สร้อยระย้า เกษตรกรที่ปลูกผัก หมู่ที่.6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา นครนายกบอกว่าปีนี้ถือว่าแล้งไวกว่าปีที่แล้ว ซึ่งตนเองได้ปลูกถั่วฝักยาวไว้ประมาร20ไร่และต้องเร่งสูบน้ำที่พอจะมีอยู่มาเก็บไว้ในคันดินหรือร่องน้ำที่ทำสวนเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้รดน้ำโดยการสูบแต่ละครั้งสามารถใช้น้ำได้ประมาร1อาทิตย์ และรอบนี้คงจะสูบได้เพียงอีกครั้งเดียวเนื่องจากน้ำในคลองส่งน้ำไม่เพียงพอ ได้แต่เพียงรอทางประตูน้ำทางสายคลอง29เปิดน้ำมาให้แต่ก็คงมาไม่ถึงเพราะติดเศษวัชพืชที่หนาแน่นอยู่ในคลองจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยแก้ไขปัญหาโดยด่วน และตอนนี้ตนเองก็ต้องเปลี่ยนการปลูกผักที่ใช้น้ำมากมาปลูกพริกสวนแทนเพราะพริกไม่ต้องใช้น้ำมากและตายยาก ล่าสุดชาวบ้านทั้ง2ตำบลที่ไม่กล้าลงทุนทำเกษตร ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพไปรับจ้างทำสวนแทนเพื่อจะได้มีรายได้ไม่ต้องเสี่ยงในการลงทุนต่อไป สัมภาษณ์นายบุญมา สร้อยระย้า เกษตรกรตำบลทองหลาง สมบัติ  เนินใหม่//นครนายก/