ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัด “นครนายกเมืองน่าอยู่” ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
โพสต์เมื่อ :10 พฤษภาคม 2559

การมีส่วนร่วมนับเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยันยืน เป็นการร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จังหวัดนครนายก ได้จัดทำ “นครนายกเมืองน่าอยู่” เป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัด ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครนายก ที่ทุกท่านอยากจะเห็นจังหวัดนครนายกของเราเป็นอย่างไร ร่วมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาจังหวัดนครนายกของเราอย่างยั่งยืน