ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
สปท. เตรียมพิจารณาปฏิรูปการศึกษา 2 เรื่อง ขณะ กรธ. พร้อมอบรม ครู ก. 18 - 19 พ.ค. นี
โพสต์เมื่อ :17 พฤษภาคม 2559

ความเคลื่อนไหวที่รัฐสภา เช้านี้ ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาครู : กรณีการแก้ปัญหาวิกฤติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีแนวโน้มลดต่ำลง และ 2. การปฏิรูปกฎหมายการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ขณะที่ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่มี นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมาธิการฯ เตรียมพิจารณาเรื่องมาตรการดำเนินการชดใช้ และเยียวยาค่าเสียหายในคดีชุมนุมทางการเมือง ส่วนการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ ยังคงเตรียมความพร้อมอบรมวิทยากรระดับจังหวัด หรือ ครู ก. วันที่ 18 - 19 พ.ค.นี้ ด้าน สนช.พบประชาชน ประเดิมเวทีแรกที่ จ.ฉะเชิงเทรา - นครนายก เพื่อชี้แจงคำถามพ่วงประชามติ

ที่มา  INN