ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมติดตามคณะที่ปรึกษาโครงการ OPOAI ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ :30 พฤษภาคม 2559

นางพาขวัญ กาจหาญ อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวสุรีรัตน์ แซ่โค้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมติดตามคณะที่ปรึกษา จากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) โดยให้คำปรึกษาแนะนำในแผนงานเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และแผนงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน ณ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประกอบกิจการประเภทการผลิตซอสและเครื่องปรุงรสอาหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

     โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายกได้ที่ https://www.facebook.com/industry.NakhonNayok

ที่มา. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก