นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำส่วนราชการออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
มอบหมายให้ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก/หัวหน้าคณะทำงานชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
นายวิชัย บุญมี ปลัดจังหวัดนครนายก นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย บก.บร. และร้อย อส.อ.เมืองนครนายก
ร่วมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน กอ.รมน.นย. ท้องถิ่นจังหวัด ตำรวจท่องเที่ยว และทปค.อ.เมืองนย.
ออกจัดระเบียบสังคมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงดูแลความปลอดให้นักท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก ดังต่อไปนี้
      1. เขื่อนขุนด่านปราการชล พบนักท่องเที่ยวเล่นน้ำบริเวณหน้าเขื่อนจำนวนมาก มีบางรายที่สวมเสื้อชูชีพ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งว่ามีการวางกำลังอย่างทั่วถึงคอยตรวจตรารักษาความปลอดภัย
มีแผนรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยมีรถกู้ชีพสแตนด์บายอยู่ใกล้พื้นที่ เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
ตลอดเวลาเปิดทำการ และจะมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวให้เดินทางออกจากพื้นที่เวลา 17.00 น. และปิดให้บริการ
ในเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ได้กำชับและแนะนำมาตรการด้านความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับเจ้าหน้ารปภ.และนักท่องเที่ยว
      2. ถนนเลียบคลองส่งน้ำจากเขื่อนขุนด่านฯ เขตตำบลหินตั้ง พบมีนักท่องเที่ยวจอดรถริมถนนลงเล่นน้ำในคลองส่งน้ำเป็นระยะ
จึงได้มีการลงไปแนะนำมาตรการความปลอดภัยในการเล่นน้ำ และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
      3. โก๋ แคมป์ ตำบลสาริกา ให้บริการลานกางเต็นท์ และมีพื้นที่ให้ลงเล่นน้ำ พบนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกางเต็นท์
และมีการลงเล่นน้ำ โดยทุกรายมีการสวมเสื้อชูชีพ มีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ
และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถูกต้อง
      ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ
ทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าของร้าน/ผู้ดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยเน้นย้ำการห้ามให้มีการบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะและจัดให้มีมาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest