ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอบ้านนา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอบ้านนา

 วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝบห.สนง.สถจ.นครนายก
และนายกฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอบ้านนา ดังนี้ 
      1. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.บ้านพริก บริเวณหน้าที่ทำการอบต.บ้านพริก อ.บ้านนา
      2. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.เขาเพิ่ม บริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา
      3. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.บางอ้อ บริเวณหน้าที่ทำการอบต.บางอ้อ อ.บ้านนา
      4. ด่านชุมชน/จุดตรวจและให้บริการประชาชน อบต.ดอนยอ บริเวณหน้าที่ทำการอบต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก
   
     ผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ
     เจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชนและจุดให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
จึงได้พูดคุยและมอบสิ่งของเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร
และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดนครนายก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest