กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น.
     นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝ.บห. เข้ากิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดเขานางบวช หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest