ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอาจมีน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น

ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอาจมีน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น


         วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายอำพล  อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หน.สนง.ปภ.นครนายก น.ส.จิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝ.บห.ผู้แทนสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ผู้แทนชลประทานนครนายก ผู้แทนแขวงทางหลวงนครนายก ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท ผู้แทน อบจ.นครนายก รองนายกเทศมนตรีเมืองนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอาจมีน้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น ดังนี้ 
        1. ลำรางหนองอ้อ บริเวณแยกเจริญผล และศูนย์บริษัทโทรคมนาคม CAT Telecom นครนายก ถนนสุวรรณศร อ.เมืองนครนายก ดังนี้ 
           1.1 เทศบาลเมืองนครนายกได้ทำการลอกท่อระบายน้ำในเขตชุมชนเมืองนครนายกเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 14 นิ้วของ ศปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี จำนวน 1 เครื่อง บริเวณรั้วโดม หากมีฝนตกเกิน 100 มม. ติดต่อกันหลายวันจะมีน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมือง ซึ่งจะทำการสูบน้ำเพื่อให้น้ำไหลระบายลงแม่น้ำนครนายกต่อไป 
       1.2 บริเวณลำรางหนองอ้อ เทศบาลเมืองนครนายกได้ทำการเปลี่ยนท่อขนาด 60 ซม. เป็นขนาด 100 ซม. เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้น้ำระบายได้รวดเร็ว
      1.3 แผนระยะเร่งด่วน ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองนครนายกนำรถแบล็คโฮว์ ทำการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลในลำรางหนองอ้อ เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
    2. บริเวณร้านอาหารโฟกัส ซอยเทศบาลเมืองนครนายก-ดงละคร ซอย 2 เป็นที่ราบต่ำซึ่งประชาชนได้ถมที่ที่เป็นลำรางเดิมทำให้น้ำฝนที่ตกระบายไม่ทัน ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน ดังนี้ 
        2.1 แผนระยะเร่งด่วน มอบหมายให้เทศบาลเมืองนครนายกส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบจุดเชื่อมของท่อระบายน้ำ สำรวจว่าท่อตันหรือไม่ ทำการปรับพื้นที่และกำจัดวัชพืช  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
       2.2 แผนระยะยาว ให้เทศบาลเมืองฯสำรวจท่อระบายน้ำและจัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม กำหนดจุดระบายน้ำให้ไหลลงลำคลองได้สะดวก โดยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายกประจำปี 2566 หรือปี 2567 ต่อไป 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest