กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
     นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีพิธีดังนี้
เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลาการเปรียญ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
เวลา 09.00 น.  พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท่าน้ำวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
เวลา 18.00 น. พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
เวลา 19.19 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest