ที่อยู่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครนายก
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ / แผนที่

โทรศัพท์ 0-3731-3673
โทรสาร 0-3731-3673
nakhonnayoklocal@dla.go.th

ผู้ดูแลระบบ

บริษัท ดังภูมิ จำกัด
โทรศัพท์
  • 0-2945-7428-9
  • 06-2709-2414
  • 06-3346-2414
staff@dungbhumi.com